Drinor tecknar nytt avtal

Med siktet inställt på marknadsrealisering kan Drinor snart bocka av ett av sina stora delmål. I dagarna tecknades avtalet som ska kvalitetssäkra och göra avvattningsmaskinen, CDP, redo för marknaden.

Redan hösten 2015 skrev Drinor ett ”letter of intent” med företaget Rindi Älvdalen AB, som med dotter- och intressebolag ingår i den Norska Solör-koncernen. I dagarna tog företaget nästa steg och tecknade ett avtal för installation av en fullskalig demo-maskin.

– Nu har vi nått en av våra milstolpar. Att få ut en maskin på marknaden för att verifiera tekniken har länge varit ett av våra stora mål. Vi har pratat om vår befintliga labbmaskin i två års tid och nu får vi verkligen testa det vi jobbat för, säger Alexander Thelander, Drinor.
Att det blev hos Rindi som demo-maskinen hamnade var ingen slump. Placeringen kommer bland annat att även ge möjlighet till tester av andra material och att Rindi själva är mycket positiva till innovationen.

– Rindi söker hela tiden nya kostadseffektiva lösningar för pelletsproduktionen, Drinor med sina innovationer, framåtanda och samarbetsförmåga är ett välkommet inslag i det arbetet, säger Tomas Wiklund, projektledare hos Rindi.


Innovationen kan lösa den största flaskhalsen för produktionen

Redan i januari nästa år ska maskinen monteras på plats hos Rindi i Älvdalen och förberedelserna är många. Den fullskaliga demo-maskinen ska testas och checkas ut innan den ska monteras ner och skeppas till Älvdalen. När demo-maskinen är monterad och redo att användas väntar en sex månader lång testperiod.

– Efter inkörning ska maskinen kontinuerligt kunna avvattna upp emot 100m3 sågspån per timme, berättar Alexander.

Utifrån de erfarenheter som testperioden ger kommer Drinor att fortsätta utveckla och påbörja tillverkningen av kommersiella maskiner.

– På sikt kan det här betyda att det som kostnadsmässigt varit den största flaskhalsen för produktionen, torkning av sågspån, till viss del blir både enklare och billigare att bygga bort med ökad produktion som följd, säger Tomas Wiklund, Rindi.

Har gått fort

Innovationen har dragit blickarna till sig och intresset har varit stort. På bara ett par år har labbmaskinen ersatts med en fullskalig demo-maskin och en markandsrealisering är snart verklighet.
– Drinor har gjort en fantastisk resa dom senaste åren. Förra året beviljades vi stöd av Energimyndigheten och nu är vi ett sammansvetsat projektteam som jobbar med att äntligen få visa upp vår banbrytande teknik i en industriell miljö, säger Alexander.

Det här är Drinor

Drinor grundades 2015. Innovationen frångår det traditionella sättet att termiskt avvattna biomaterial. Vatten pressas istället mekaniskt ut ur materialet med hjälp av ett valspar och perforerat stålband. Utvecklingsarbetet kring maskinen har gett Drinor ett unikt kunnande inom mekanisk avvattning och marknadsrealiseringen följs med stort intresse ifrån flera olika marknadssegment.

Om Rindi

Rindi är en pelletstillverkare som idag använder termisk torkning till samtliga torksteg i processen, de är intresserade av att minska energiåtgången, men ser också en möjlighet att med mekanisk avvattning på sikt öka kapaciteten samt kvalité på pelleten. Rindi är ett pelletsverk med en årsproduktion av 75.000ton pellets/år.

 

 

Kontakt:

Alexander Thelander
Marknadsansvarig
contact@drinor.com

 Alexander Thelander & Carl Romlin    Drinor AB

Alexander Thelander & Carl Romlin Drinor AB

 Tekniken ska demonstreras på Rindi´s pelletsfabrik i Älvdalen

Tekniken ska demonstreras på Rindi´s pelletsfabrik i Älvdalen

Leave a Reply

Your email address will not be published.